Tietoa omaishoidosta ja omaishoitajuudesta

Omaishoitajaliitto ry Omaishoitajien vaikuttamis- ja tukijärjestö

Palveluopas Omaishoitajaliiton vuosittain julkaistavassa palveluoppaassa on tietoa omaishoitajille ja muille läheisiään hoitaville sekä omaishoidon parissa työskenteleville ammattilaisille.

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Omaishoitajaliiton julkaiseman oppaan tarkoituksena on pysäyttää omaishoitaja pohtimaan, miten elämä on muuttunut läheisen ihmisen sairastumisen, vammautumisen tai lapsen diagnoosin seurauksena.

Laki omaishoidon tuesta

Sosiaali- ja terveysministeriö - Omaishoito

Materiaaleja omaishoidosta eri kielillä

Vammaispalvelujen käsikirja - Omaishoito

A guide for carers in simple English Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry:n (Polli) julkaisema opas omaishoitajille englanninkielisenä

Omaishoidon monet kasvot sivulta pääset lukemaan omaishoitoperheiden aitoja tarinoita