Tukea ja tietoa erityislasten ja -nuorten perheille

Lasten omaishoitajat ry Ajankohtaista tietoa lasten omaishoitajien asioista

Ensitietoa erityislasten vanhemmille Erityislapsiperheiden ensitietosivusto tuo tietoa perheiden alkuvaiheeseen, painopisteenä on sosiaalipalvelut.

Hyvinvoiva perhe Vanhemmuuden vahvistusta, parisuhteen paijaamista, silitystä satuillen, läsnäoloa leikkien ja muita metkoja menetelmiä arjen hyvinvointiin

Tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta. Parisuhdekeskus Kataja tarjoaa tukea ja tietoa pariskunnille, joilla on erityistä tukea tarvitseva lapsi tai kun työikäisistä puolisoista toinen tai molemmat sairastavat.

Parisuhdekeskus Katajan asiantuntija keskustelee kanssasi maanantaisin kello 14—16 numerossa 050 337 9053. Voit soittaa puhelimeen hakiessasi itsellesi apua  tai jos olet huolissasi läheisestäsi. Puhelin palvelee myös ammattilaisia.

Palvelupolkumalli Palvelupolkumalli tarjoaa tietoa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja tapaturmaisesti vammautuneiden lasten perheille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille

Katsaus lasten ja nuorten henkilökohtaiseen apuun

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy on olemassa vammaisoikeuksien ajamista varten ja hoitaa vammaisoikeudellisia toimeksiantoja.

Jaatistietopankki on vammaisten lasten ja nuorten asioiden tietopankki, jota perheet saavat itse täydentää.