Tunne voimavarasi - vertaisryhmä ikääntyville omaishoitajanaisille

Huolestuttavatko omat tunteesi, käytöksesi ja voimavarojesi väheneminen? 
Kiristyykö pinnasi ja koetko vaikeaksi hillitä itseäsi? 

Tunne voimavarasi -hankkeen ja vertaisryhmän tavoitteena on edistää ikääntyvien (60+v.) omaishoitajanaisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistä omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Vertaisryhmässä pääset jakamaan tuntemuksiasi muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa. Ryhmän aiheita ovat mm. omien torjuttujen tunteiden ja niiden aiheuttamien ongelmallisten tilanteiden tunnistaminen, tunnesäätely ja voimavarat. Ryhmässä käytetään itsetutkiskelun tukena erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Vertaisryhmätyöskentelyä edeltää yksilökeskustelu hankkeen työntekijän kanssa, jossa kartoitetaan omaa tilannetta, voimavaroja ja vertaisryhmän soveltuvuutta siihen hakevalle omaishoitajalle.

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 6.10., 13.10., 20.10., 27.10. ja 3.11. klo 13-15

Ryhmään hakeutuminen (ke 22.9. mennessä) ja lisätietoa:
Laura Kosonen, puh. 050 320 3962 & laura.kosonen@omaisoiva.net

Ryhmän mainoskuva