Kutsu tutkimukseen useita palveluja tarvitsevien lapsiperheiden tarpeista ja tuesta perhekeskusten palvelukokonaisuudessa Suomessa

3.6.2022

Hei, tervetuloa tutkimukseen:

Useita palveluja tarvitsevien lapsiperheiden tarpeet ja tuki perhekeskuksen palvelukokonaisuudessa Suomessa.

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata useampia palveluja samanaikaisesti käyttävien lapsiperheiden tarpeita normaalioloissa ja pandemian aikana. Tutkimuksessa arvioidaan varhaisen ja erityisen tuen toteuttamista suomalaisen perhekeskuksen palvelukokonaisuudessa.

Perhekeskuksia on kehitetty Suomessa jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien ja perhekeskuksen vastaaminen teidän perheen tarpeisiin olisi todella tärkeää, jotta apu, tuki hoito ja kuntoutus toteutuisivat juuri silloin, kun te sitä eniten tarvitsette. Tutkimukseen osallistuminen on tärkeää, koska tiedon avulla pystymme kehittämään perhekeskuksia ja lapsiperheiden palveluja.

Tutkimukseen osallistuminen on sinulle ja perheellesi vapaaehtoista. Osallistuminen ei vaaranna teillä jo olevia palveluja ja teiltä saatuja tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Antamianne tietoja käytetään vain tässä tutkimuksessa. Koko Suomea koskevat tutkimustulokset julkaistaan kokonaisuutena ja tutkimukseen osallistuneita henkilöä ei voida tuloksista tunnistaa.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin varataan haastatteluaika!

Ystävällisin terveisin,

Sanna Nieminen

väitöskirjatutkija, TtM

Tampereen yliopisto

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Terveystieteiden yksikkö, hoitotiede

sanna.nieminen@tuni.fi , p. 050 570 8460