Linkkivinkit


Kaikenikäisille

A guide for carers in simple English Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry:n (Polli) julkaisema opas omaishoitajille englanninkielisenä

Kela Muun muassa Kelan kuntoutuskurssit, sopeutumisvalmennukset, eläkkeen saajan hoitotuki

Kelan kuntoutuskurssit omaishoitajille Mitä Kelan kuntoutuskurssit ovat ja kuinka niille haetaan?

Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ry Tutustu tästä yhdistyksemme sähköiseen esitteeseen

Laki omaishoidon tuesta

Materiaaleja omaishoidosta eri kielillä

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry on mielenterveyskuntoutujien omaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio

Omaishoitajaliitto ry Omaishoitajien vaikuttamis- ja tukijärjestö

Omaishoitajien tuetut lomat Mitä omaishoitajien tuetut lomat ovat ja kuinka sellaiselle voi hakea?

Omaishoitajien opas  Suomi.fi-verkkopalvelussa julkaistu Omaishoitajien opas neuvoo arjen käytännön asioissa ja erilaisissa muutostilanteissa. Se on suunnattu sekä henkilöille, jotka vasta pohtivat roolinsa muuttumista omaishoitajaksi että omaishoitajana jo toimineille. 

Omaisena edelleen Valtakunnallinen yhdistys, joka tukee niitä omaisia, läheisiä ja omaishoitoperheitä, joiden pitkäaikaissairas, iäkäs tai vammainen läheinen on muuttanut tai siirtymässä kodin ulkopuoliseen hoitoon tai hoivaan

Omaisneuvo Tarjoaa tietoa omaishoidon asioista eri kielillä

Sosiaali- ja terveysministeriö - Omaishoito

Suomen omaishoidon verkoston tavoitteena on vaikuttaa eri tavoin omaishoidon kehittämiseksi ja omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi

Tarinoita omaishoitajuudesta sivulla pääset katsomaan omaishoitoon liittyviä videoita


Erityislasten ja - nuorten perheille

Ensitietoa erityislasten vanhemmille Erityislapsiperheiden ensitietosivusto tuo tietoa perheiden alkuvaiheeseen, painopisteenä on sosiaalipalvelut

Hyvinvoiva perhe Vanhemmuuden vahvistusta, parisuhteen paijaamista, silitystä satuillen, läsnäoloa leikkien ja muita metkoja menetelmiä arjen hyvinvointiin

Jaatistietopankki on vammaisten lasten ja nuorten asioiden tietopankki, jota perheet saavat itse täydentää

Katsaus lasten ja nuorten henkilökohtaiseen apuun

Kehitysvammaisten palvelusäätiö 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy on olemassa vammaisoikeuksien ajamista varten ja hoitaa vammaisoikeudellisia toimeksiantoja

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Lasten omaishoitajat ry Ajankohtaista tietoa lasten omaishoitajien asioista

Leijonaemot ry Tukea ja toimintaa erityislasten perheille

Palvelupolkumalli Palvelupolkumalli tarjoaa tietoa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja tapaturmaisesti vammautuneiden lasten perheille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille

TATU ry Tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen tukiyhdistys

Tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta. Parisuhdekeskus Kataja tarjoaa tukea ja tietoa pariskunnille, joilla on erityistä tukea tarvitseva lapsi tai kun työikäisistä puolisoista toinen tai molemmat sairastavat

Tukiliiton lakineuvontapalvelu antaa tietoa, tukea ja ohjausta kehitysvammaisten ihmisten oikeuksiin ja palveluihin liittyvissä asioissa. Voit olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.

Vammaispalvelujen käsikirja - Omaishoito

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry tarjoaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille tukea, iloa ja ideoita diagnoosi- ja kuntarajoista riippumatta


Työikäisille

Keusoten alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen sivut

Rahkeet riittämään-hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten omaishoitajien toimijuutta, kehittää paikallisyhdistysten osaamista työikäisten omaishoitajien tukemisessa sekä löytää yhteiskunnallisia ratkaisuja työikäisten omaishoitajien tueksi

Työ ja omaishoito - tietopankki sivuille on kerätty tietoa mm. työelämässä oleville omaishoitajille, työnantajille ja päättäjille

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammaisten omaishoidon tuki


Eläkeikäisille

Keusoten yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen sivut

Muistiliitto, paikalliset Muistiyhdistykset & Muistiluotsi toiminta Tietoa, tukea ja toimintaa muistiasioihin liittyen

Tunne voimavarasi-hanke auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, joita huolestuttaa omat tunteet, käytös ja voimavarojen väheneminen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ikäihmisten omaishoidon tuki