Linkkivinkit

Tietoa omaishoitajuudesta:

Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry Omaishoitajien vaikuttamis- ja tukijärjestö

Laki omaishoidon tuesta

Sosiaali- ja terveysministeriö - Omaishoito

Infovideot omaishoidosta venäjäksi ja somaliksi

Vammaispalvelujen käsikirja - Omaishoito 

 

Linkkivinkit Keski-Uudenmaan kuntien omaishoitoa koskeville sivuille:

Järvenpään kaupungin omaishoito

Keravan kaupungin omaishoito

Nurmijärven kunnan omaishoito

Tuusulan kunnan omaishoito

Mäntsälän ja Pornaisten kuntien omaishoito

 

Tukea ja tietoa erityislasten ja -nuorten perheille:

Hyvinvoiva perhe Vanhemmuuden vahvistusta, parisuhteen paijaamista, silitystä satuillen, läsnäoloa leikkien ja muita metkoja menetelmiä arjen hyvinvointiin

Perheen parhaaksi -toiminta Perheen parhaaksi tarjoaa pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja muuta erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille mahdollisuuden osallistua parisuhteen hyvinvointia vahvistaviin tapahtumiin, saada vertaistukea sekä oppia lisää parisuhteemoista

Palvelupolkumalli Palvelupolkumalli tarjoaa tietoa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja tapaturmaisesti vammautuneiden lasten perheille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille

Katsaus lasten ja nuorten henkilökohtaiseen apuun 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

 

Muita linkkivinkkejä:

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut mm. omaishoidon maksut