Linkkivinkit

Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n sähköinen esite

Tutustu esitteeseemme

 

Tietoa omaishoidosta ja omaishoitajuudesta:

Omaishoitajaliitto ry Omaishoitajien vaikuttamis- ja tukijärjestö

Palveluopas Omaishoitajaliiton vuosittain julkaistavassa palveluoppaassa on tietoa omaishoitajille ja muille läheisiään hoitaville sekä omaishoidon parissa työskenteleville ammattilaisille.

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Omaishoitajaliiton julkaiseman oppaan tarkoituksena on pysäyttää omaishoitaja pohtimaan, miten elämä on muuttunut läheisen ihmisen sairastumisen, vammautumisen tai lapsen diagnoosin seurauksena.

Laki omaishoidon tuesta

Sosiaali- ja terveysministeriö - Omaishoito

Materiaaleja omaishoidosta eri kielillä 

Vammaispalvelujen käsikirja - Omaishoito 

A guide for carers in simple English Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry:n (Polli) julkaisema opas omaishoitajille englanninkielisenä

 

Omaishoitoperheitä tukevia muita järjestöjä:

Omaishoitajaliitto ry Omaishoitajien vaikuttamis- ja tukijärjestö

Omaisena edelleen Valtakunnallinen yhdistys, joka tukee niitä omaisia, läheisiä ja omaishoitoperheitä, joiden pitkäaikaissairas, iäkäs tai vammainen läheinen on muuttanut tai siirtymässä kodin ulkopuoliseen hoitoon tai hoivaan.

Leijonaemot ry Tukea ja toimintaa erityislasten perheille

Muistiliitto, paikalliset Muistiyhdistykset & Muistiluotsi toiminta Tietoa, tukea ja toimintaa muistiasioihin liittyen

TATU ry Tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen tukiyhdistys.

Tukiliiton lakineuvontapalvelu antaa tietoa, tukea ja ohjausta kehitysvammaisten ihmisten oikeuksiin ja palveluihin liittyvissä asioissa. Voit olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry tarjoaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille tukea, iloa ja ideoita diagnoosi- ja kuntarajoista riippumatta. 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) omaishoitoa koskevat sivut:

https://www.keski-uudenmaansote.fi/asiakasryhmien_palvelut/ikaihmisten-palvelut/omaishoito/

Sivuilta löydät mm. Keusoten alueen omaishoidon tuen työntekijöiden yhteystiedot sekä omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.8.2019 alkaen

 

Omaishoitajien tuetut lomat ja Kelan kuntoutuskurssit

Kelan kuntoutuskurssit omaishoitajille Mitä Kelan kuntoutuskurssit ovat ja kuinka niille haetaan?

Omaishoitajien tuetut lomat Mitä omaishoitajien tuetut lomat ovat ja kuinka sellaiselle voi hakea?

 

Tukea ja tietoa erityislasten ja -nuorten perheille:

Lasten omaishoitajat ry Ajankohtaista tietoa lasten omaishoitajien asioista

Ensitietoa erityislasten vanhemmille Erityislapsiperheiden ensitietosivusto tuo tietoa perheiden alkuvaiheeseen, painopisteenä on sosiaalipalvelut.

Hyvinvoiva perhe Vanhemmuuden vahvistusta, parisuhteen paijaamista, silitystä satuillen, läsnäoloa leikkien ja muita metkoja menetelmiä arjen hyvinvointiin

Tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta. Parisuhdekeskus Kataja tarjoaa tukea ja tietoa pariskunnille, joilla on erityistä tukea tarvitseva lapsi tai kun työikäisistä puolisoista toinen tai molemmat sairastavat.

Parisuhdekeskus Katajan asiantuntija keskustelee kanssasi maanantaisin kello 14—16 numerossa 050 337 9053. Voit soittaa puhelimeen hakiessasi itsellesi apua  tai jos olet huolissasi läheisestäsi. Puhelin palvelee myös ammattilaisia.

Palvelupolkumalli Palvelupolkumalli tarjoaa tietoa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja tapaturmaisesti vammautuneiden lasten perheille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille

Katsaus lasten ja nuorten henkilökohtaiseen apuun 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy on olemassa vammaisoikeuksien ajamista varten ja hoitaa vammaisoikeudellisia toimeksiantoja.

Jaatistietopankki on vammaisten lasten ja nuorten asioiden tietopankki, jota perheet saavat itse täydentää.  

 

Muita linkkivinkkejä:

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut mm. omaishoidon maksut 

Kela