Linkkivinkit

Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n sähköinen esite

Tutustu esitteeseemme

 

Tietoa omaishoidosta ja omaishoitajuudesta:

Omaishoitajaliitto ry Omaishoitajien vaikuttamis- ja tukijärjestö

Palveluopas Omaishoitajaliiton vuosittain julkaistavassa palveluoppaassa on tietoa omaishoitajille ja muille läheisiään hoitaville sekä omaishoidon parissa työskenteleville ammattilaisille.

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Omaishoitajaliiton julkaiseman oppaan tarkoituksena on pysäyttää omaishoitaja pohtimaan, miten elämä on muuttunut läheisen ihmisen sairastumisen, vammautumisen tai lapsen diagnoosin seurauksena.

Laki omaishoidon tuesta

Sosiaali- ja terveysministeriö - Omaishoito

Infovideot omaishoidosta venäjäksi ja somaliksi

Vammaispalvelujen käsikirja - Omaishoito 

A guide for carers in simple English Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry:n (Polli) julkaisema opas omaishoitajille englanninkielisenä

 

Omaishoitoperheitä tukevia muita järjestöjä:

Omaishoitajaliitto ry Omaishoitajien vaikuttamis- ja tukijärjestö

Omaisena edelleen Valtakunnallinen yhdistys, joka tukee niitä omaisia, läheisiä ja omaishoitoperheitä, joiden pitkäaikaissairas, iäkäs tai vammainen läheinen on muuttanut tai siirtymässä kodin ulkopuoliseen hoitoon tai hoivaan.

Leijonaemot ry Tukea ja toimintaa erityislasten perheille

Muistiliitto, paikalliset Muistiyhdistykset & Muistiluotsi toiminta Tietoa, tukea ja toimintaa muistiasioihin liittyen

TATU ry Tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen tukiyhdistys

 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) omaishoitoa koskevat sivut:

https://www.keski-uudenmaansote.fi/asiakasryhmien_palvelut/ikaihmisten-palvelut/omaishoito/

Sivuilta löydät mm. Keusoten alueen omaishoidon tuen työntekijöiden yhteystiedot sekä omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.8.2019 alkaen

 

Omaishoitajien tuetut lomat ja Kelan kuntoutuskurssit

Kelan kuntoutuskurssit omaishoitajille Mitä Kelan kuntoutuskurssit ovat ja kuinka niille haetaan?

Omaishoitajien tuetut lomat Mitä omaishoitajien tuetut lomat ovat ja kuinka sellaiselle voi hakea?

 

Tukea ja tietoa erityislasten ja -nuorten perheille:

Lasten omaishoitajat ry Ajankohtaista tietoa lasten omaishoitajien asioista

Ensitietoa erityislasten vanhemmille Erityislapsiperheiden ensitietosivusto tuo tietoa perheiden alkuvaiheeseen, painopisteenä on sosiaalipalvelut.

Hyvinvoiva perhe Vanhemmuuden vahvistusta, parisuhteen paijaamista, silitystä satuillen, läsnäoloa leikkien ja muita metkoja menetelmiä arjen hyvinvointiin

Perheen parhaaksi -toiminta Perheen parhaaksi tarjoaa pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja muuta erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille mahdollisuuden osallistua parisuhteen hyvinvointia vahvistaviin tapahtumiin, saada vertaistukea sekä oppia lisää parisuhteemoista

Palvelupolkumalli Palvelupolkumalli tarjoaa tietoa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja tapaturmaisesti vammautuneiden lasten perheille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille

Katsaus lasten ja nuorten henkilökohtaiseen apuun 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy on olemassa vammaisoikeuksien ajamista varten ja hoitaa vammaisoikeudellisia toimeksiantoja.

 

Muita linkkivinkkejä:

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut mm. omaishoidon maksut 

Kela