Yhteistyö järjestöjen, kuntien, seurakuntien ym. kanssa

Yhteistyö kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja muiden tahojen kanssa on yksi toimintamme kulmakivistä. 

Esimerkkejä oivista yhteistyömahdollisuuksista omaishoidon saralla ovat mm.

  • tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisyhteistyö
  • toiminnan esittelyt, luennot ym. vierailut puolin ja toisin toiminnoissamme
  • muu asiantuntijuuden vaihto
  • viestintä- ja markkinointiyhteistyö
  • tilayhteistyö
  • yhteistyö vapaaehtoistoiminnan saralla
  • ... ja niin edelleen, mikä olisi sinun yhteistyön ideasi?

Tulemme mielellämme kertomaan toiminnastamme erilaisiin tilaisuuksiin, tapahtumiin, kerhoihin, ryhmiin jne. Lisäksi vierailemme mielellämme kertomassa myös laajemmilla omaishoito-aiheisilla alustuksilla, esimerkiksi Omaishoito osana elämää - alustuksella, jossa kerromme keskustellen mm. perustietoa omaishoitajuudesta, millaista erilaista tukea omaishoitotilanteeseen on saatavilla eri sektoreiden toimijoiden tarjoamana sekä taustayhdistyksemme ja sen OmaisOiva-toiminnasta.

Ole kynnyksettä yhteydessä, niin lähdetään yhdessä kumppanuuden polulle!