Hetki itselle -verkkoryhmä läheistään hoitaville

  • ke 15.9.2021 klo 1011
  • Verkossa

Hetki itselle - verkkoryhmän tavoitteena on lisätä läheistään hoitavien hyvinvointia yhdessä keskustellen ja voimavaroja etsien. Ryhmässä tehdään myös erilaisia tehtäviä ja harjoitteita, kuten rentoutusharjoituksia. Osallistumista varten tarvitset tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen sekä toimivan sähköpostiosoitteen. Tapaamiset järjestetään helppokäyttöisellä Teams-ohjelmalla, mukaan liitytään sähköpostitse lähetettävän linkin kautta. Tarvittaessa järjestämme yksilöllistä ohjausta ja harjoittelumahdollisuuden liittymisen tueksi.

Ryhmä kokoontuu syksyllä keskiviikkoisin 15.9., 20.10., 17.11. ja 8.12. klo 10-11.

Mukaan voi tulla niille kerroille, jotka itselle sopivat.

Ilmoittaudu mukaan OmaisOivan työntekijälle:
laura.kosonen@omaisoiva.net / puh. 050 320 3962


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI0NGEyNGEtMzA3YS00NmQ4LThjMzctNWMyNDUyMGUxZjdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22415a645a-ee32-484c-b69f-52c2411beedd%22%2c%22Oid%22%3a%22ae5d3fcb-2b1d-44d8-ba9c-63b2e226ca22%22%7d 

Hetki itselle-ryhmän mainoskuva