Keusote ja alueen omaishoitoyhdistykset ovat kehittäneet yhdessä ratkaisuja omaishoitajien hyvinvointiin

16.6.2023

Keusote ja alueen omaishoitajayhdistykset ovat toteuttaneet kevään aikana omaishoitajille suunnatun kyselyn sekä tilaisuuksia, joissa on kuultu omaishoitajien näkemyksiä heidän tarpeistaan palveluiden kehittämiseksi. Työn tuloksena saatiin selville konkreettisia kehityskohteita omaishoitajien hyvinvoinnin tueksi.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue sekä Omaishoitajaliitto ry, Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ry ja Hyvinkään Omaishoitajat ry järjestivät kevään aikana Keski-Uudellamaalla useita työpajoja. Tilaisuuksissa esiteltiin aiemmin esille nousseiden ideoiden pohjalta konkreettisia ehdotuksia omaishoitajien hyvinvoinnin tukemiseksi ja arkea tukevien palveluiden kehittämiseksi. Tarkoituksena oli kuulla omaishoitajien näkemystä ratkaisuehdotuksista, ja valita niistä parhaat jatkojalostukseen.

Lisäksi helmikuussa 2023 yli 65-vuotiaille omaishoitajille lähetettiin kysely, johon saatiin huima vastausprosentti (50 %). Saatu palaute huomioidaan palveluiden järjestämisessä ja kehittämistyössä.

Näiden toimenpiteiden myötä esiin nousseita kehityskohteita edistetään Keusotessa loppuvuoden aikana yhdessä eri toimijoiden kanssa.


Omaishoitajien hyvinvointia tukevien palveluiden kehittäminen on osa Tulevaisuuden 
kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen kokonaisuutta, jota rahoittaa 
sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Lisätietoja:
Marika Rantalainen
hankepäällikkö, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille
marika.rantalainen@keusote.fi