Keusoten alueella kartoitettiin omaishoitajien kuulumisia ja tuen tarvetta

21.12.2020

Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ry, Hyvinkään seudun Omaishoitajat ry, Minua kuullaan-hanke ja Omaishoitajaliitto ry toteuttivat yhdessä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) kanssa kaksi kyselyä omaishoitajille koskien palveluita, tuen tarpeita sekä korona-ajan poikkeusoloja. Kyselyt toteutettiin kesällä 2020 ja niistä toinen oli suunnattu Keusoten alueella asuville erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhemmille ja toinen yli 65 vuotiaille ja alle 65 vuotiaille muille omaistaan tai läheistään hoitaville. Kyselyihin vastasi yhteensä 376 omaishoitajaa. Vastaajista suurimmalla osalla oli omaishoitosopimus kuntayhtymän kanssa.

Kyselyiden tulosten pohjalta käynnistyi Keusoten koordinoima omaishoidon kehittämistyöryhmä, jossa myös järjestökumppanit ovat osaltaan mukana ja jonka tavoitteena on tarttua kyselyistä nousseisiin kehittämistarpeisiin. 

Erityislasten vanhempien kyselyn tulokset tiivistetyssä muodossa löydät tästä linkistä. 

Muille omaistaan tai läheistään hoitaville suunnatun kyselyn tulokset puolestaan löydät alla olevasta tiedostosta.