Kysely kotihoidon ikääntyville asiakkaille ja heidän omaisilleen

30.8.2021

Hei!

Olen Auli Pöytäkangas, Laurea ammattikorkeakoulun palvelumuotoilun YAMK -opiskelija. Etsin osana opinnäytetyötäni vastaajia kyselyyn, jonka tarkoituksena on selvittää millaisia kokemuksia erityisesti kotihoidon ikääntyvillä asiakkailla ja heidän omaisillaan on kotiin tarjottavien palveluiden sujuvuudesta ja palveluntarjoajien pääsystä asiakkaiden koteihin. Kyselyn tuloksia käytetään asiakaslähtöiseen palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen.

Etsin vastaajia yli 65-vuotiaista kotihoidon asiakkaista ja tässä vaiheessa myös erityisesti heidän omaisistaan. Kyselyyn vastaaminen kestää n. 10-20 minuuttia vastausten laajuudesta riippuen. Teitä ei voida kyselylomakkeen kautta tunnistaa tai yhdistää vastauksiinne.

Kyselyyn pääsette tästä: Kysely kotihoidon ikääntyville asiakkaille ja heidän omaisilleen

Opinnäytetyöni toimeksiantaja on turvalliseen kulkemiseen ja mobiiliavaimiin erikoistunut yritys nimeltä Lukoton Experience Oy, josta voitte halutessanne lukea lisätietoa osoitteesta http://lukoton.com

Vastaan mielelläni esiin nouseviin kysymyksiin!


Kiittäen,

Auli Pöytäkangas

+35844 3332 332

auli.poytakangas@student.laurea.fi