Omaishoitajaliiton kysely läheis- ja omaishoitajille

20.3.2024

Omaishoitajaliitto selvittää valtakunnallisella kyselyllä läheis- ja omaishoitajien tarvitsemien palvelujen ja tuen saatavuutta.

Kenelle kysely on suunnattu? 

Kysely on suunnattu kaikille, jotka säännöllisesti huolehtivat sairaasta, vammaisesta tai ikääntyneestä läheisestään säännöllisesti. Voit vastata kyselyyn, vaikka sinulla ei olisi omaishoidon tuen sopimusta.

Mitä kerätyllä tiedolla tehdään? 

Kyselyllä kerättyä tietoa käytetään Omaishoitajaliiton vaikuttamistyön tukena. Tuloksista julkaistaan raportti, joka on julkisesti saatavilla. Vastauksesi auttavat kehittämään omaistaan hoitavien tarvitsemia palveluja ja tukea. Kysely toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalityön tutkijoiden kanssa, jotka voivat hyödyntää aineistoa omassa tutkimustyössään.

Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Kyselyllä kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyyn vastataan nimettömänä, ja tulokset raportoidaan niin, ettei niistä ole mahdollista tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Vastauksia käsittelevät ainoastaan Omaishoitajaliiton työntekijät sekä Helsingin yliopiston tutkijat. Tiedot säilytetään tietoturvallisesti. Lisää tietoa tietojen käsittelystä löydät tietosuojaselosteesta, joka on tämän uutisen liitteenä. 

Tästä linkistä pääset vastaamaan kyselyyn.

Pyydämme vastaamaan kyselyyn viimeistään 15.5.2024. 
Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia. 

Lisätietoja kyselystä antaa:
Meeri Virtamo, meeri.virtamo@omaishoitajat.fi, p. 020 7806 508
Matilda Linnavirta, matilda.linnavirta@omaishoitajat.fi, p. 020 7806 520