Päihteiden käytöstä omaishoitoperheissä pitää puhua, jotta apu tavoittaa tarvitsijat

13.9.2019

Päihdeongelmat omaishoitoperheissä ovat usein vaiettuja ja näkymättömissä. Moni omaishoitaja on asian kanssa yksin, ja voi kokea syyllisyyttä ja häpeää. Kun aika ja voimat menevät huolehtimiseen ja päihteitä käyttävän läheisen auttamiseen, oma jaksaminen ja hyvinvointi ovat koetuksella. Päihdeongelmat koskettavat kaikenikäisiä omaishoitoperheitä.


Omaishoitajaliiton Kuppi nurin -hankkeessa on tehty video, jossa Tuula Savolainen kertoo oman tarinansa runsaasti alkoholia käyttäneen puolisonsa omaishoitajana. Savolainen kertoo videolla omaishoidon arjesta, tilanteen herättämistä tunteista ja yksin jäämisestään. 


”Luulin silloin, että olen ainoa maailmassa, jolla on tällainen tilanne. Me emme saaneet mistään apua, eikä alkoholismia noteerattu mitenkään”, Savolainen kertoo.


”Toivon, että samankaltaisessa tilanteessa olevat omaishoitajat uskaltaisivat puhua ja hakea apua.”


Rehellisyys ja avoimuus ovat usein avaimia eteenpäin pääsemiselle. Tilanteesta keskusteleminen voi auttaa omaishoitajaa tunnistamaan omat rajat, päästämään irti häpeästä ja huolehtimaan omista voimavaroistaan. Tavallisen elämän, harrastusten ja sosiaalisten suhteiden jatkaminen auttaa omaishoitajaa voimaantumaan ja ottamaan etäisyyttä päihdeongelmaan.


Ammattilaisten ja yhdistystoimijoiden tulee ohjata avun piiriin


On tärkeää, että omaishoitoperheitä kohtaavat ammattilaiset ja yhdistystoimijat tunnistavat päihdeongelmat, tarttuvat rohkeasti tilanteeseen, pysyvät rinnalla ja ohjaavat avun piiriin.


”Vastuu päihteiden käytön puheeksi ottamisesta ja avun hakemisesta ei saa jäädä yksin omaishoitajan harteille”, Kuppi nurin -hankkeen koordinaattori Elina Koponen sanoo.


Video on katsottavissa Kuppi nurin -hankkeen nettisivuilla www.omaishoitajat.fi/kuppi-nurin sekä Youtubessa.


Tiesitkö?
Tutkimuksen mukaan Suomessa noin 26 prosenttia yli 75-vuotiaista miehistä käyttää alkoholia liikaa. Kaikista yli 75-vuotiasta liikakäyttäjiä on noin 15 prosenttia. (FinSote-tutkimus, THL 2018.)
 
Lisätiedot:
Elina Koponen, koordinaattori, elina.koponen@omaishoitajat.fi, puh. 040 846 4506

Kaisa Parviainen, kehittämispäällikkö, kaisa.parviainen@omaishoitajat.fi, puh. 040 455 3244
Tavoitettavissa 13.9.2019 alkaen.